озділ 5. кований у країні-джерелі

кований у країні-джерелі. Цей метод використовується у США, Японії, Італії, Англії, Іспанії, Португалії, Норвегії та інших країнах.

Альтернативною системою оподаткування доходів, отриманих за кордоном, є метод звільнення. Згідно з цим методом, далі репатрійо­вані доходи не оподатковуються. Таким чином, оподаткування стиму­лів, що має місце при методі податкових кредитів, не відбувається. Цей метод діє в Австрії, Німеччині, Франції, Канаді, Данії, Фінляндії та інших країнах.

Для підвищення ефективності використання прямих іноземних інвестицій застосовується метод «утримання від стягування подат­ків». Вважається, що з доходів вже були повністю отримані податки, причому платник не мав податкових стимулів. Завдяки цьому вся вигода податкового озділ 5. кований у країні-джерелі стимулювання дістається інвестору, а не просто перераховується у казначейство країни перебування. Звичайно утри­мання від стягування податків відбивається у межах податкової угоди. Цей метод дозволяє країні-джерелу надавати податкові зниж­ки, не турбуючись про те, що вона просто переказує гроші у казна­чейство більш розвинутих країн. Можна вважати, що ці засоби служать для охорони суверенітету країни-джерела. Це дає країні-джерелу більше свободи при розробці системи стимулювання.

У країнах із перехідною економікою прямі іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічних процесах, що відбуваються. Водночас під урядовим контролем треба постійно тримати всі факто­ри, які можуть стримувати залучення та використання прямих інозем­них озділ 5. кований у країні-джерелі інвестицій. Крім того, необхідно слідкувати за тим, щоб податкова система не стримувала інвестиції.

Таким чином:

1. Насамперед необхідно створити стійку законодавчу структу­
ру оподаткування відповідно до міжнародних норм.

2. Податкові канікули у перехідній економіці можуть відігравати
суттєву допоміжну роль на даному етапі створення бази ринкової
діяльності у країні.

3. Ступінь передбачених податкових пільг за інвестований капі­
тал і кредити потрібно обмежити.

4. Інвестиції, що дають право на стимулюваня, мають бути чітко
визначені, а правила - максимально прості.

5. Стимули повинні вводитися тільки на обмежений період.

6. Податкові канікули слід використовувати лише на відповідні


Стимулювання та захист іноземних інвестицій 101

їхньому призначенню цілі. Інакше вони можуть призвести до зло­вживань озділ 5. кований у країні-джерелі.

7. Країни з перехідною економікою будуть імпортувати капітал.
Тому податкова політика повинна забезпечити країнам-джерелам
справедливу частку прибутку підприємств, що функціонують на їхній
території.

8. Мережа податкових угод є важливою частиною податкової
політики, спрямованої на залучення іноземних інвестицій. Існує дві
категорії таких угод, розрахованих на стратегічні перспективи. Пер­
ша - угоди між країнами регіону й іншими країнами, друга - угоди
між країнами регіону.

9. Податкова конкуренція - важливий чинник роботи з податко­
вими стимулами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Інвестиції; інвестиційний інститут; фінансові інвестиції; реальні інвестиції; інтелектуальні інвестиції; холдингова компанія; фінансова група; фінансова компанія; інвестиційний фонд; структура капіталу; портфель інвестицій; інвестиційний ділер.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:


documentaudyjyv.html
documentaudyrjd.html
documentaudyytl.html
documentaudzgdt.html
documentaudznob.html
Документ озділ 5. кований у країні-джерелі